Privatumo politika 1. Ką reiškia ši Privatumo politika? Šioje privatumo politikoje (toliau - Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip viešoji įstaiga Nacionalinio kraujo centras, (toliau – NKC), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: Jums registruojantis Kraujo donorų registre; Jums registruojantis mobiliojoje programėlėje, kurią galima atsisiųsti iš „iTunes“ ir „Google Play“ (toliau – Programėlė); Jums atliekant aktyvius veiksmus NKC socialinės žiniasklaidos paskyrose; siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą; Jums lankantis NKC interneto svetainėje (toliau – Interneto svetainė). Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko NKC, vadinami – Duomenų subjektais. 2. Apie NKC Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras, juridinio asmens kodas 126413338, buveinė adresu Žolyno g. 34, 10210 Vilnius, duomenys apie NKC kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Susisiekti su asmens duomenų apsaugos pareigūnu galite el. paštu duomenu.apsauga@kraujodonoryste.lt . 3. Kas yra asmens duomenys? Asmens duomenys yra bet kokia NKC apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus NKC renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su NKC nurodytų tikslų. 4. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi naudojantis programėle: vardas, pavardė, miestas, telefono numeris, el. pašto adresas, duomenys apie kraujo grupę. Duomenų tvarkymo tikslas: informacijos teikimas apie kraujo donorystę, naudojantis programėle. Duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimas. Duomenų tvarkymo terminas: 5 metai nuo duomenų subjekto prisijungimo. Aukščiau įvardinti duomenys nėra būtini. Programėlė skirta Jūsų patogumui. 5. NKC konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti NKC konfidencialios informacijos apsaugą ir NKC veiklos tęstinumą, NKC gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su Duomenų subjektais. Siekiant šių tikslų, NKC tvarko tokius duomenis: elektroninio pašto adresas, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys. Tokie duomenys saugomi 5 metus. 6. Turto ir asmenų apsauga Siekiant apsaugoti Duomenų subjektų, lankytojų ir darbuotojų saugumą, Duomenų subjektų, lankytojų, darbuotojų ir NKC turtą, užfiksuoti ir išlaikyti incidentų (turto sugadinimo, vagysčių, neteisėtų veiksmų, darbuotojų susižalojimo atvejų, nelaimingų atsitikimų ir pan.) įrodymus, tirti minėtus atvejus NKC vykdo vaizdo stebėjimą. Vykdant vaizdo stebėjimą NKC tvarko šiuos asmens duomenis: bendras į stebėjimo lauką patenkantis vaizdas, į kurį gali patekti asmenų atvaizdai, garso duomenys, asmenų buvimo vieta ir judėjimas per kamerų stebėjimo laukus, asmenų turimas turtas, elgesys ir kita susijusi informacija (data, laikas). Duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir saugomi iki 30 dienų. 7. Dalyvavimas NKC renginiuose Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė, nuotrauka, video medžiaga, dalyvavimo renginyje faktas bus naudojami pranešant visuomenei apie NKC renginius, didinant žinomumą ir skatinant kraujo donorystę. Mes pasižadame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos NKC socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėje. Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau NKC neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus. Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 5 metus po renginio ar sutikimo davimo (žiūrint kuri aplinkybė įvyko vėliau), išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis. 8. Susisiekite su mumis Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su NKC: telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą. Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti. Susirašinėjimas saugomas 2 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai. Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę. Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus. 9. Slapukai Slapukas (cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba Jūsų įrenginį. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Programėlės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Programėlę. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Programėlės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Programėlėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu https://www.allaboutcookies.org/ Cookies saugomi naršyklėje. Mobiliosios programėlės „Mano kraujas“ turinio valdymo sistemos (TVS) atveju galimas vieno slapuko sukūrimas: Slapuko turinys: s6d2vvr5rupq6inhe7a74k5295 Domenas: manokraujas.kraujodonoryste.lt 10. Socialinės žiniasklaidos priemonės Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras: - tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation; - tinkle “Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/155833707900388 ; - tinkle “LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; tinkle “YouTube“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis. 11. Duomenų gavimas ir atskleidimas Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių ir Kraujo donorų registro. Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams ir programėlės kūrimo bei priežiūros paslaugas teikiantiems tiekėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus: ● jei tai turime padaryti pagal įstatymą; ● siekiant apginti savo teises ar interesus. Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims. Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“. 12. Jūsų asmens duomenų saugumas Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 13. Jūsų teisės Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. NKC nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. NKC atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais. 13.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. 13.2. Teisė atšaukti sutikimą Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. 13.3. Papildomos teisės Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos. (a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją. (b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais. (c) Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti: ● laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo; ● kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų; ● kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą; ● laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo. (d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją. (e) Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. 13.4. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis. 14. Nusiskundimai Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt). 15. Atsakomybė Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus. 16. Privatumo politikos pakeitimai Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Programėlėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Programėlėje. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą. Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2020 m. sausio mėn. 3 d.